header 2

Verkoopinformatie

We begrijpen dat je meer wilt weten voor je een huis gaat kopen. Hieronder kun je alles downloaden.
Heb je daarna nog vragen, dan kun je altijd bij een van de makelaars terecht.

 

Zo werkt BLOOM!
Lees hier alles over onder meer de locatie, renovatie, koopovereenkomst, verkoopprocedure en nog veel meer.

Typenoverzicht BLOOM fase 2
Zie hoe de verschillende typen zijn verdeeld over dit deel van het gebouw.

Prijslijst fase 2 (Jan den Haenstraat 8 t/m 26)
Prijzen zijn vraagprijs k.k.

Servicekosten en begroting 2018
Servicekosten en begroting VvE 2018

Meerjarenplan
Meerjarenonderhoudsbegroting

Concept notulen
Concept notulen van de eerste vergadering

Huishoudelijk reglement VvE
In de vergadering vastgesteld huishoudelijk reglement

Splitsingstekening
Op deze tekening zie je de verdeling van appartementsrechten in de VvE BLOOM IV De Rijpgracht. 

Splitsingsakte
In deze akte worden de rechten en plichten van de eigenaren in VvE BLOOM IV De Rijpgracht beschreven
 
Technische omschrijving gerenoveerde bovenwoningen
Hier staat omschreven hoe de bovenwoningen opgeleverd worden
 
Technische omschrijving casco dubbele benedenwoningen
Hier staat omschreven hoe de casco dubbele benedenwoning opgeleverd worden.

Checklist afbouw
Checklist ten behoeve van de afbouw van de casco dubbele benedenwoningen

Indelingsmogelijkheid voor casco dubbele benedenwoning
Deze indeling is mogelijk voor een casco woning waarbij geen doorbraak in de wand aan de achterzijde mogelijk is.

Indelingsmogelijkheid voor casco dubbele benedenwoning
Deze indeling is mogelijk voor een casco woning waarbij een doorbraak in de wand aan de achterzijde mogelijk is. In de technische omschrijving staat aangegeven welke woningen voorzien kunnen worden van een doorbraak.

Overeenkomst woningverandering
Deze overeenkomst is nodig voor aanvraag goedkeuring van de VvE van een aanbouw
 
Rapport Bodemonderzoek
Rapport van het bodemonderzoek tuinen

 

 

 

« terug